REMONTY PRZEMYSŁOWE ENERGETYCZNE UTRZYMANIE RUCHU

Domeną naszej działalności są remonty i modernizacje przemysłowe, technologiczne i energetyczne realizowane w fabrykach, zakładach produkcyjnych i na instalacjach technologicznych. Dzięki bogatemu doświadczeniu zapewniamy skuteczne utrzymanie ruchu dla naszych klientów.
Posiadamy wszelkie niezbędne uprawnienia i certyfikaty uprawniające do bezpiecznego i prawidłowego wykonania napraw i modernizacji, także urządzeń ciśnieniowych podległych pod Urząd Dozoru Technicznego.

• Zakłady chemiczne:
– modernizacje i remonty instalacji technologicznych na różnych wydziałach produkcyjnych w GA „ZAP” Puławy,
– remont reaktora 300B azotanu magnezu na instalacji saletry amonowej w GA „ZAP” Puławy,
– konserwacje, remonty i naprawy wymienników płaszczowo-rurowych,
– modernizacje stacji redukcji gazu w GA „ZAP” Puławy,
– modernizacje i remonty estakad i zbiorników magazynowych w GA „ZAP” Puławy,
– remonty i modernizacje kolumn technologicznych wraz z naprawą i wymianą wypełnień w GA „ZAP” Puławy,
– Modernizacja rurociągów i zbiorników na instalacji odpylania wapna w GA „ZAP” Puławy.

• Przemysł cukrowniczy:
– modernizacja pieca wapiennego w KSC Krasnystaw,
– modernizacja instalacji technologicznej i zbiorników w KSC Krasnystaw,
– remont i modernizacja suszarni cukru w KSC Krasnystaw,
– modernizacja instalacji soku rzadkiego w KSC Krasnystaw,
– modernizacja zasobnika buraków w KSC Werbkowice,
– wymiana taśmy przenośnika kieszeniowego buraków w KSC Werbkowice,
– remont suszarek cukru w KSC Krasnystaw,
– remont dyfuzorów w Cukrowni Krasnystaw.

• Utrzymanie ruchu:
– modernizacja łożyska nalewaczki w Nestle -Nałęczowianka Sp. z o.o.,
– prace awaryjne dla zapewnienia ciągłości ruchu instalacji procesowych w GA „ZAP” Puławy,
– prace związane z rozruchem i zapewnieniem BHP na nowej wytwórni nawozów granulowanych w GA „ZAP” Puławy,
– prace modernizacyjne i uzupełniające związane z rozruchem nowej wytwórni nawozów granulowanych – Etap II w GA „ZAP” Puławy,
– demontaż, wykonanie i montaż nowego, kwasoodpornego komina dla Instytutu Nowych Syntez Chemicznych Puławy.

• Zakłady produkcyjne:
– dostosowanie pomieszczeń do celów produkcji farmaceutycznej w ZF „Polpharma” S.A.,
– adaptacja hali na potrzeby produkcji kosmetyków w Oriflame Products Poland Sp. z o.o.,
– roboty remontowo-modernizacyjne w Nestle -Nałęczowianka Sp. z o.o.,
– montaż suwnicy wewnątrz hali dla firmy SciTeex Group,
– wzmocnienie konstrukcji stropu w galwanizerni firmy „Spomasz” Bełżyce S.A.

• Energetyka:
– modernizacja instalacji oczyszczalnia spalin w Cukrowni Krasnystaw,
– remont wywrotnicy wagonowej w EC GA „ZAP” Puławy,
– wymiana rurociągów żużla w EC GA „ZAP” Puławy,
– demontaż kanałów odpylania spalin w EC GA „ZAP” Puławy,
– modernizacja galerii mostu przenośników w EC GA „ZAP” Puławy,
– modernizacja zbiorników, armatury i filtrów na instalacji odsiarczania spalin EC GA „ZAP”,
– prace montersko–spawalnicze w zakresie rurociągów na budowie kotła OP-350 w GA „ZAP” Puławy,
– prace montersko–spawalnicze w zakresie remontów kotłów za granicą,
– montaż kompensatorów tkaninowych palników pyłowych na budowie nowego kotła w GA „ZAP” Puławy.

Skip to content