08.2022 - Ukończenie budowy nowych instalacji technologicznych wraz z modernizacją istniejących instalacji w Cukrowni

W sierpniu 2022r. zakończyliśmy budowę nowych instalacji technologicznych w ramach zadania „Modernizacja stacji suszenia wysłodków”.
Zakres zadania obejmował:

 • Demontaż istniejących rurociągów i elementów instalacji;
 • Wykonanie i montaż nowych rurociągów ze stali węglowej i nierdzewnej o średnicach DN50÷DN600. Łączna waga wbudowanych rurociągów to ok 32 tony;
 • Montaż armatury ręcznej i automatycznej oraz elementów AKPiA;
 • Rozbiórka istniejącej posadzki i wykonanie nowych fundamentów pod zbiorniki i pompy wewnątrz hali produkcyjnej;
 • Montaż i podłączenie do instalacji nowych pomp;
 • Prefabrykacja i montaż czterech zbiorników stalowych wody o pojemnościach V=1,5 m3, V=34 m3, V=72 m3;
 • Wykonanie izolacji ciepłochronnych na rurociągach i zbiorniku.

07.2022 - Budowa 3 szt zbiorników stalowych V=200m3

W lipcu 2022r. zakończyliśmy budowę 3 szt stalowych zbiorników osadów o pojemnościach V=200m3. Każdy ze zbiorników został wykonany w naszym warsztacie w częściach, które następnie zostały przewiezione transportem ponadgabarytowym do Klienta oraz scalone na budowie.
Zakres zadania obejmował:

 • Projekt wykonawczy zbiorników wraz z podestami obsługowymi;
 • Prefabrykacja wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym elementów zbiorników;
 • Transport ponadgabarytowy elementów do Klienta;
 • Scalenie zbiorników na budowie oraz ich zakotwienie w istniejącym fundamencie;
 • Wykonanie prób hydraulicznych.

04.2022 - Montaż orurowania oraz montaż automatycznej linii do pakowania produktu w worki małe

Dla naszego Klienta w ramach nowej inwestycji zakończyliśmy montaż automatycznej linii pakowania produktu w worki małe (25 kg).
Zakres zadania obejmował:

 • Demontaż istniejącej linii przeznaczonej do wymiany;
 • Transport z magazynu i montaż kompletnej nowej zrobotyzowanej linii do pakowania w miejscu zdemontowanej instalacji;
 • Wykonanie i montaż nowych rurociągów wraz z podłączeniem do maszyn i istniejących sieci;
 • Podłączenie elektryczne linii;
 • Adaptacja elementów istniejących instalacji w celu poprawnego podłączenia nowej linii;
 • Udział w rozruchu i kalibracji nowej linii.

01.2022 -Wykonanie rozbiórki instalacji wapna na terenie Elektrociepłowni

Na przełomie roku firma wykonała zadanie wykonanie rozbiórki instalacji wapna na terenie elektrociepłowni. Rozbiórce podlegały dwa silosy stalowe o średnicy 2,5m i wysokości 25m wraz z obudowami. Trudność zadania polegała na tym, że jeden z silosów mieścił się w bardzo trudno dostępnym miejscu, w bardzo bliskiej odległości od użytkowanych budynków.  
Zakres zadania obejmował:

 • Rozbiórka izolacji ciepłochronnej;
 • Demontaż złomowy silosów i konstrukcji;
 • Częściowy demontaż użytkowy elementów instalacji;
 • Pocięcie elementów na wymagane gabaryty;
 • Transport do miejsca wskazanego przez Klienta.
Skip to content