FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Numer projektu: RPLU.03.07.00-06-0119/19

Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Andrzej Pruchniak M-STAL”

Realizacja projektu polegać będzie na:
1. Zakupie środków trwałych służących do wykonywania (produkcji) i montażu rurociągów przy pomocy spawania orbitalnego.
2. Zakupie wartości niematerialnych i prawnych (oprogramowania) wspomagającego wykonywanie (produkcję) i montaż rurociągów
przy pomocy spawania orbitalnego.

Cele projektu są następujące:
1. Wzrost/poprawa konkurencyjności na rynku krajowym i międzynarodowym.
2. Wprowadzenie nowych usług/produktów.
3. Wdrożenie innowacji.
4. Wzrost zatrudnienia.
5. Poprawa środowiska, poprzez wprowadzenie ekoinnowacji.
6. Wdrożenie wyników prac badawczych.

Efektem działań będzie wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Andrzej Pruchniak M-STAL.

Planowana wartość projektu: 3 641 686,24 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 772 832,29 PLN

Konkurs ofert:

Zapytanie ofertowe nr 6 w ramach projektu „Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
(oprogramowania) służących do wykonywania (produkcji) i montażu rurociągów przy pomocy spawania orbitalnego”

link do pobrania plików: http://www.mmreklamy.pl/_mstal/

Zapytanie ofertowe nr 5 w ramach projektu „Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (oprogramowania)
służących do wykonywania (produkcji) i montażu rurociągów przy pomocy spawania orbitalnego”

link do pobrania plików: http://www.mmreklamy.pl/_mstal/PRZETARG-NR-5-KOMPUTERY-PODPISANY-SIWZ.pdf

Zapytanie ofertowe nr 4 w ramach projektu „Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (oprogramowania)
służących do wykonywania (produkcji) i montażu rurociągów przy pomocy spawania orbitalnego”

link do pobrania plików: http://studiostodola.pl/pliki/

Skip to content