O FIRMIE

Firma M-STAL jest firmą inżynieryjną specjalizującą się w szeroko pojętym obszarze budownictwa inżynieryjnego, przemysłowego i energetycznego, oferując swoim klientom pełne spektrum usług zaczynając od projektu poprzez jego realizację aż do serwisu powykonawczego i zarządzania zrealizowaną inwestycją.
Nasza specjalność to między innymi:
• produkcja i montaż rurociągów, zbiorników, urządzeń przemysłowych oraz całych linii technologicznych i produkcyjnych,
• produkcja i montaż konstrukcji stalowych ze stali zwykłych i kwasoodpornych,
• remonty, modernizacje i utrzymanie obiektów przemysłowych oraz instalacji technologicznych,
• specjalistyczne montaże i demontaże oraz roboty montersko-spawalnicze.

Wykonujemy zarówno projekty inwestycyjne jak i remontowe włącznie z utrzymaniem ruchu.

Głównym celem firmy M-STAL Andrzej Pruchniak jest świadczenie usług na jak najwyższym poziomie. Staramy się, aby nasza działalność spełniała w pełni wymagania i oczekiwania klientów. Usługi świadczymy w sposób bezpieczny dla ludzi oraz odpowiedzialny wobec środowiska. Kadrę stanowią pracownicy z długoletnim stażem w profesjonalnych firmach budowlanych którzy uczestniczyli w realizacji wielu znanych budów w kraju i za granicą.

Naszą politykę realizujemy poprzez:
• aktywną postawę kierownictwa oraz wszystkich zatrudnionych pracowników w realizację ustalonych celów jakościowych, BHP i środowiskowych w tym na rzecz poprawy warunków pracy i ochrony środowiska,
• stałe szkolenie pracowników oraz podnoszenie ich kwalifikacji,
• ciągłe doskonalenie procesów zachodzących w przedsiębiorstwie oraz dbanie o wysoki poziom usług ze szczególną dbałością o bezpieczeństwo i higienę pracy oraz środowisko,
• rozsądną gospodarkę odpadową, która pozwala minimalizować negatywny wpływ naszych usług na środowisko i zapobiegać jego zanieczyszczeniom,
• zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
• stałe podnoszenie świadomości naszych pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z zagadnień związanych z ochroną środowiska,
• systematyczną kontrolę funkcjonowania systemu zarządzania w celu spełniania wymagań i ciągłego doskonalenia systemu,
• gwarantowanie wymaganych zasobów i środków do realizacji wszystkich naszych założeń.

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA FIRMY M-STAL ANDRZEJ PRUCHNIAK ZGODNA Z WYMAGANIAMI NORM:
• PN-EN ISO 9001:2015
• PN-ISO 45001:2018
• PN-EN ISO 14001:2015

Skip to content