INWESTYCJE PRZEMYSŁOWE

Naszym głównym obszarem działalności jest budownictwo przemysłowe i branża montażowa. Dla naszych klientów wykonaliśmy szereg inwestycji i remontów związanych z utrzymaniem ruchu. Specjalizujemy się w obsłudze przemysłu chemicznego, cukrowniczego, spożywczego, energetycznego.
Poniżej kilka naszych wybranych realizacji

• Wykonanie i montaż 3 szt zbiorników stalowych V=200m3 – wykonanie projektu, prefabrykacja, transport i scalenie na miejscu 3 szt zbiorników stalowych ze stali węglowej wraz z podestami i zakotwieniem w istniejącym fundamencie.
Wykonanie i montaż nowych instalacji technologicznych na terenie Cukrowni – demontaż istniejących linii, montaż nowych rurociągów o średnicy DN50-DN600 wraz z armaturą ręczną i automatyczną, wykonanie i montaż 4 szt zbiorników stalowych V=1,5 m3; V=34 m3; V= 72 m3, montaż i podłączenie pomp, izolacja rurociągów i zbiornika.
Montaż nowej zrobotyzowanej linii do pakowania w worki małe – demontaż istniejącej linii, montaż nowej zrobotyzowanej linii wraz z orurowaniem i okablowaniem, adaptacja, rozruch i włączenie do istniejącej infrastruktury zakładu.
Budowa zbiornika oleum V=1000 m3 – w GA „ZAP” Puławy – zaprojektowanie, wykonanie i montaż dwupłaszczowego zbiornika stalowego ze stali węglowej podległego pod UDT, wykonanie drabin i podestów dachowych, zaprojektowanie i wykonanie zamknięcia hydraulicznego zbiornika ze stali kwasoodpornej podległego pod UDT;
• Montaż aparatu wyparnego opadowego w KSC „Cukrownia Kransystaw” – Montaż wewnątrz istniejącej hali aparatu wyparnego o wysokości 17m, średnicy 3,5m i masie 46 ton wraz z podestem i montażem 1800 rur w komorze parowej. Aparat podległy pod UDT.
Budowa estakad stalowych w GA „ZAP” Puławy – prefabrykacja i montaż blisko 300 ton konstrukcji stalowej estakad technologicznych zabezpieczonych antykorozyjnie na terenie przyszłej wytwórni nawozów granulowanych.
• Demontaż istniejącego kompresora i montaż nowego kompresora oraz filtra wody wraz z modernizacją orurowania – demontaż starego i montaż nowego kompresora azotu wraz z wykonaniem, montażem kompletnego orurowania i włączeniem do istniejącej sieci.
• Realizacja projektu „Intensyfikacja produkcji NOXy” w GA „ZAP” Puławy – prefabrykacja i montaż rurociągów technologicznych łącznie z podporami i konstrukcjami wsporczymi, montaż filtrów, chłodnic oraz pomp.
• Budowa konstrukcji kotła i turbokompresora w GA „ZAP” Puławy – wykonanie i montaż konstrukcji stalowej wraz z antykorozją budynku kotła i turbokompresorowni nowej instalacji kwasu azotowego. Łączna ilość wbudowanej konstrukcji to 245 ton.
• Budowa nowej wytwórni nawozów granulowanych w GA „ZAP” Puławy – montaż aparatów i urządzeń technologicznych. Dostawa i montaż kanałów przesypowych kwasoodpornych (50 t) i rurociągów wraz z podporami, zabezpieczeniem antykorozyjnym oraz izolacją. W zakresie dostaw i montażu wchodziły również elektrowibratory, kompensatory oraz armatura.
• Budowa pola aparaturowego w GA „ZAP” Puławy – wykonanie i montaż konstrukcji stalowej pola aparaturowego oraz konstrukcji podestów i drabin wraz z kompletnym zabezpieczeniem antykorozyjnym i wyposażeniem w nierdzewne kraty podestowe.
• Budowa instalacji czerpni powietrza w GA „ZAP” Puławy – wykonanie i montaż stalowej konstrukcji wsporczej, transport i montaż central wentylacyjnych wraz z uzbrojeniem w filtry, a także montaż dostarczonych wielkogabarytowych kanałów wentylacyjnych wraz z ich izolacją.
• Budowa rurociągów na estakadzie w GA „ZAP” Puławy – zakres obejmował wykonanie i montaż blisko 200 rurociągów różnych średnic, ze stali austenitycznych oraz węglowych. Rurociągi wszelakich mediów, podległe m.in pod ZDT oraz UDT. Zakres obejmował dostawę i montaż wszelkiej armatury oraz izolację.
• Budowa pomieszczenia układu chłodniczego w GA „ZAP” Puławy – prefabrykacja i montaż konstrukcji, wykonanie obudowy z płyt warstwowych obustronnie nierdzewnych, montaż okien, drzwi i bram nierdzewnych wraz z kompletem obróbek blacharskich.
• Budowa stacji pras w Cukrowni Krasnystaw – montaż pras wysłodkowych, wykonanie, dostawa i montaż przenośników ślimakowych wraz kompletnym orurowaniem oraz wykonanie i montaż całości konstrukcji wsporczych ok. 30 t.
• Budowa instalacji w Cukrowni Krasnystaw – montaż płuczki kułakowej oraz łapacza kamienia. Projekt i wykonanie stalowych konstrukcji wsporczych ok 30t oraz kompletnego orurowania instalacji.
• Budowa zbiornika wody w Cukrowni Krasnystaw – wykonanie kompletnego projektu wraz z wykonaniem fundamentu oraz budową stalowego zbiornika wody o pojemności V=1000m3 wraz z kompletnym zabezpieczeniem antykorozyjnym, izolacją, a także orurowaniem.
• Budowa zbiornika soku rzadkiego w Cukrowni Krasnystaw – wykonanie nowego zbiornika technologicznego ze stali kwasoodpornej o wadze ok 8t, wraz z kompletną izolacją oraz montażem wewnątrz hali i włączeniem do istniejących instalacji.
• Budowa schładzarki cukru w Cukrowni Krasnystaw – wykonanie konstrukcji stalowej, montaż schładzarki do cukru oraz wykonanie zasypu cukru na schładzarkę.
Budowa stalowych podestów w „Sante” – prefabrykacja i montaż podestów obsługowych i technologicznych wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym, w Zakładzie Produkcyjnym Sante w Sobolewie.
• Wykonanie zadaszenia nalewaków cystern – prefabrykacja i montaż konstrukcji stalowej wraz z poszyciem z blach trapezowych.
• Budowa spalarni odpadów ITPOK Poznań – prace montersko spawalnicze przy wspornikach pod wymurówkę kotła.
Budowa papierni – prace montersko-spawalnicze na budowie papierni w Steti (Czechy).
• Budowy spalarni odpadów – prace montersko-spawalnicze na budowach spalarni odpadów w Varkaus (Finlandia), Perlen (Szwajcaria), Dublin (Irlandia), Dunbar (Anglia).

 

Skip to content