REALIZACJE

Zapewnianie ciągłego rozwoju naszej firmy sprawia, że od 2011 roku wykonaliśmy już szereg skomplikowanych i wymagających robót dla wielu naszych Klientów, na każdej płaszczyźnie naszej działalności zarówno w Polsce, jak i za granicą. Poniżej możecie Państwo zapoznać się z niektórymi z nich.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi realizacjami w danych obszarach naszej działalności:

OSTATNIO ZREALIZOWANE

Wykonanie orurowania i montaż linii pakującej w worki małe (25 kg)

W ostatnim czasie zrealizowaliśmy dla naszego Klienta montaż linii pakowania mocznika w worki małe (25 kg). Zadanie polegało na scaleniu i montażu wszystkich urządzeń kompletnej, zrobotyzowanej linii pakowania wraz z doprowadzeniem do niej powietrza zasilającego oraz całość okablowania. Zakres obejmował także udział w rozruchu linii.

Demontaż silosów wapna w EC Wrotków w Lublinie

Szczególnie ciekawe są dla nas realizacje gdzie możemy wykazać się pełnym potencjałem naszego sprzętu. W tym wypadku dla naszego Klienta wykonaliśmy pełen demontaż złomowy silosów wapna o wysokości 25 m i średnicy 4 m wraz z przyległą infrastrukturą. Prace były wykonywane w czynnym zakładzie w niezwykle ciasnym miejscu.

Montaż dostarczonego aparatu wyparnego opadowego F=1800 m2 w Cukrowni Krasnystaw oraz montaż łapacza liści w Cukrowni Werbkowice

Dla naszego klienta z branży cukrowniczej wykonaliśmy prace polegające na montażu dostarczonego aparatu wyparnego o średnicy 3,5 m wysokości 17 m i wadze blisko 46 ton. Roboty obejmowały montaż i scalenie aparatu wraz z montażem i przygotowaniem do zawalcowania 1800 szt. rur oraz przeprowadzenie niezbędnych badań i prób ciśnieniowych.

Z kolei w Cukrowni Werbkowice wykonaliśmy montaż wraz z włączeniem i zaadaptowaniem do istniejącej linii technologicznej łapacza liści, przenośnika ślimakowego oraz kanałów zsypowych.

Wykonanie i montaż stalowych rurociągów przemysłowych

Na bieżąco wykonujemy zadania w których firma się specjalizuje czyli wykonawstwo i montaż orurowania ze stali węglowych i nierdzewnych.

Skip to content